http://vfm.1gb.ru/index.pl?code=311cfe4835...yer&Id=7209

выставлен на трансфер за 50% от номинала